Volume 9 Number 4 (Oct. 2020)
Home > Archive > 2020 > Volume 9 Number 4 (Oct. 2020) >
Volume 9 Number 4 (Oct. 2020)
Article# Article Title & Authors Page
543
Sho Ooi, Akihito Mihara, Mutsuo Sano, Hajime Tabuchi, Fumie Saito, Satoshi Umeda
149
544
SangHun Nam, Jiyong Lee, Ginam Ko
160
545
Zhonghui Jiang, Wu Huang, Xiao Wei, Defu Cheng, Dan Li
167
546
Feng Shan, Hui Sun, Xiaoyun Tang, Weiwei Shi, Xiaowei Wang, Xiaofeng Li, Xurong Zhang, Haiwei Zhang
185
547
Sarah Lafi Aljohani, Mohammed J. F. Alenazi
193

General Information

ISSN: 2010-3743 (Online)
Abbreviated Title: Int. J. Comput. Commun. Eng.
Frequency: Quarterly
Editor-in-Chief: Dr. Maode Ma
Abstracting/ Indexing: EI (INSPEC, IET), Google Scholar, Crossref, EBSCO, ProQuest, and Electronic Journals Library
E-mail: ijcce@iap.org
 • Jun 20, 2019 News!

  IJCCE Vol. 6, No. 3 - Vol. 7, No. 3 have been indexed by EI (Inspec) Inspec, created by the Institution of Engineering and Tech.!   [Click]

 • Sep 23, 2020 News!

  IJCCE Vol.9, No.4 is published with online version!   [Click]

 • Jun 12, 2020 News!

  IJCCE Vol.9, No.3 is published with online version!   [Click]

 • Apr 22, 2020 News!

  The dois of published papers in Vol. 9, No. 1 - Vol. 9, No. 2 have been validated by Crossref.

 • Mar 24, 2020 News!

  IJCCE Vol.9, No.2 is published with online version!   [Click]

 • Read more>>