Volume 9 Number 1 (Jan. 2020)
Home > Archive > 2020 > Volume 9 Number 1 (Jan. 2020) >
Volume 9 Number 1 (Jan. 2020)
Article# Article Title & Authors Page
530
Maha Alghalibi, Adil Al-Azzawi, Kai Lawonn
1
531
Yi-Nan Xu, Meng-Zhuo Liu, Shi-Nan Wang, Yu-Jing Wu, Yi-Hu Xu
18
532
Delphine Ya-Chu Chan, Feng Yao
33
533
Abid Murtaza, Tongge Xu, Syed Jahanzeb Hussain Pirzada, Liu Jianwei
46
534
Jiang Hengkun, Fang Houfei, Hou Yangqing, Wu Ke
54

General Information

ISSN: 2010-3743 (Online)
Abbreviated Title: Int. J. Comput. Commun. Eng.
Frequency: Quarterly
Editor-in-Chief: Dr. Maode Ma
Abstracting/ Indexing: EI (INSPEC, IET), Google Scholar, Crossref, EBSCO, ProQuest, and Electronic Journals Library
E-mail: ijcce@iap.org
 • Jun 20, 2019 News!

  IJCCE Vol. 6, No. 3 - Vol. 7, No. 3 have been indexed by EI (Inspec) Inspec, created by the Institution of Engineering and Tech.!   [Click]

 • Sep 23, 2020 News!

  IJCCE Vol.9, No.4 is published with online version!   [Click]

 • Jun 12, 2020 News!

  IJCCE Vol.9, No.3 is published with online version!   [Click]

 • Apr 22, 2020 News!

  The dois of published papers in Vol. 9, No. 1 - Vol. 9, No. 2 have been validated by Crossref.

 • Mar 24, 2020 News!

  IJCCE Vol.9, No.2 is published with online version!   [Click]

 • Read more>>