Volume 6 Number 3 (Jul. 2017)
Home > Archive > 2017 > Volume 6 Number 3 (Jul. 2017) >
Volume 6 Number 3 (Jul. 2017)
Article# Article Title & Authors Page
488
Hamed Hamzeh, Mahdi Hemmati, Shervin Shirmohammadi
151
489
Valentin Rwerekane, Maurice Ndashimye
161
490
Chienming Chen, Weicheng Fang, Kinghang Wang, Tsuyang Wu
173
491
Yiwei Jhang, Fangbiau Ueng, Lider Jeng, Yukuan Chang, Youting Lin
181
492
Hanying Kao, Yumin Yang
193
493
Hajer Ouerghi, Olfa Mourali, Ezzeddine Zagrouba
201
494
Yilin Wang, Yun Zhou, Cheng Zhu, Xianqiang Zhu, Weiming Zhang
212

General Information

ISSN: 2010-3743 (Online)
Abbreviated Title: Int. J. Comput. Commun. Eng.
Frequency: Quarterly
Editor-in-Chief: Dr. Maode Ma
Abstracting/ Indexing: EI (INSPEC, IET), Google Scholar, Crossref, EBSCO, ProQuest, and Electronic Journals Library
E-mail: ijcce@iap.org
 • Jun 20, 2019 News!

  IJCCE Vol. 6, No. 3 - Vol. 7, No. 3 have been indexed by EI (Inspec) Inspec, created by the Institution of Engineering and Tech.!   [Click]

 • Mar 24, 2020 News!

  IJCCE Vol.9, No.2 is published with online version!   [Click]

 • Dec 23, 2019 News!

  IJCCE Vol.9, No.1 is published with online version!   [Click]

 • Sep 10, 2019 News!

  The dois of published papers in Vol. 8, No. 1 - Vol. 8, No. 4 have been validated by Crossref.

 • Sep 05, 2019 News!

  IJCCE Vol.8, No.4 is published with online version!   [Click]

 • Read more>>