Volume 4 Number 2 (Mar. 2015)
Home > Archive > 2015 > Volume 4 Number 2 (Mar. 2015) >
Volume 4 Number 2 (Mar. 2015)
Article# Article Title & Authors Page
385
Maryam Amirzade Saljooghy, Ahmad Hakimi
73
386
Digang Wang, Xiaoqun Zhao, Yang Zhang
81
387
Xudong Liu, Yanbing Liu, Jian Li, Jing Yu, Jianlong Tan
90
388
Ryuichi Matoba, Hiroki Sudo, Makoto Nakamura, Shingo Hagiwara, Satoshi Tojo
100
389
Sushil Kumar
107
390
Lei Yu, Bingchang Zhou, Zhongke Shi
117
391
Jimmy Boon Som Ong, Zhaoxia Wang, Rick Siow Mong Goh, Xiao Feng Yin, Xin Xin, Xiuju Fu
126
392
Yongwon Cho, Jinwon Choi
134

General Information

ISSN: 2010-3743
Frequency: Quarterly
Editor-in-Chief: Dr. Maode Ma
Abstracting/ Indexing: EI (INSPEC, IET), Google Scholar, Crossref, Engineering & Technology Digital Library, ProQuest, and Electronic Journals Library
E-mail: ijcce@iap.org
 • Jun 28, 2017 News!

  IJCCE Vol. 5, No. 4 has been indexed by EI (Inspec) Inspec, created by the Institution of Engineering and Tech.!   [Click]

 • Mar 31, 2016 News!

  IJCCE Vol. 4, No. 5 has been indexed by EI (Inspec) Inspec, created by the Institution of Engineering and Tech.!   [Click]

 • Jun 28, 2017 News!

  IJCCE Vol. 5, No. 3 has been indexed by EI (Inspec) Inspec, created by the Institution of Engineering and Tech.!   [Click]

 • Jun 28, 2017 News!

  IJCCE Vol. 5, No. 2 has been indexed by EI (Inspec) Inspec, created by the Institution of Engineering and Tech.!   [Click]

 • Jun 27, 2017 News!

  IJCCE Vol. 5, No. 1 has been indexed by EI (Inspec) Inspec, created by the Institution of Engineering and Tech.!   [Click]

 • Read more>>